Krämer Groep
Uw panden in vertrouwde handen

Duurzaamheid

Krämer Groep draagt mens en milieu een warm hart toe. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem in lijn met ISO 14001, specifiek gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Daarnaast hebben we het FSC® certificaat. Het hout dat wij gebruiken komt dus uit duurzaam beheerde bossen en plantages.

Dagelijkse duurzaamheid

De zorg voor natuur en milieu gaat bij Krämer Groep verder dan het gebruiken van duurzaam gekweekt hout. Via ons milieumanagementsysteem besteden wij ook structureel aandacht aan het milieu in onze bedrijfsvoering. We voeren een actief beleid gericht op energiebesparing, minder afval, betere afvalscheiding en meer recycling.

 

Krämer Groep is gestart met CO2-prestatieladder certificering. Streven is om in het 2de kwartaal van 2016 CO2 prestatieladder, trede 3, gecertificeerd te zijn.

 

CO2-footprint 2014 - Kramer Groep

CO2-footprint 2015 - Kramer Groep

CO2-Neutraal 2016 - Kramer Groep

CO2-footprint 2016 - Kramer Groep

CO2-footprint 2017 - Kramer Groep

Directiebeoordeling CO2-prestatieladder

Handboek voor beheersen en reduceren van CO2-emissie

Voortgangsrapportage CO2

Bewijs van deelname Kramer Groep

Krämer Groep Computerweg 13 | 3542 DP Utrecht
Telefoonnummer: 088-1157700 | Fax: 088-1157720
Onderdeel van Krämer Groep: Krämer Bouw

MOG Service & Onderhoud bv

Verbeek Aannemersbedrijf bv

Z.A Overhage

Z.A Overhage
VestOnze Certificering VCA ISO9001 Certificering