Krämer Groep
Uw panden in vertrouwde handen

Duurzaamheid

Krämer Groep draagt mens en milieu een warm hart toe. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem in lijn met ISO 14001, specifiek gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Daarnaast hebben we het FSC® certificaat (C108413). Het hout dat wij gebruiken komt dus uit duurzaam beheerde bossen en plantages.

Dagelijkse duurzaamheid

De zorg voor natuur en milieu gaat bij Krämer Groep verder dan het gebruiken van duurzaam gekweekt hout. Via ons milieumanagementsysteem besteden wij ook structureel aandacht aan het milieu in onze bedrijfsvoering. We voeren een actief beleid gericht op energiebesparing, minder afval, betere afvalscheiding en meer recycling.

 

Krämer Groep is sinds 04-07-2017 CO2-Prestatieladder Niveau 3  gecertificeerd. Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen www.skao.nl.

 

3C1 Voortgangsrapportage augustus 2018

3C1 Voortgangsrapportage juni 2017

3C1 Voortgangsrapportage juni 2018

CO2 footprint 2015 (inclusief Delft)

CO2 footprint 2016 (inclusief Delft)

CO2 footprint 2017a jan-jun (inclusief Delft)

CO2 footprint 2017b (inclusief Delft)

CO2 footprint 2018 jan-jun (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2014

CO2 footprint kramer groep 2015

CO2 footprint kramer groep 2016

CO2 footprint kramer groep 2017

CO2-bewust certificaat 2017-2020 niveau 3

Directiebeoordeling 2016

Directiebeoordeling 2017

Directiebeoordeling 2018

Emissie inventaris 2017

Emissieinventaris 2018

Energie actieplan 2017

Energie actieplan 2018

Energiebeoordeling 2018

Interne audit 2017

Interne audit 2018

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2017

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2018

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2019

Trendmatig verbruik 2015 tm 30-06-2018

Trendmatig verbruik 2015 tm 2017

Krämer Groep Computerweg 13 | 3542 DP Utrecht
Telefoonnummer: 088-1157700 | Fax: 088-1157720
Onderdeel van Krämer Groep: Krämer Bouw

MOG Service & Onderhoud bv

Verbeek Aannemersbedrijf bv

Z.A Overhage

Z.A Overhage
VestOnze Certificering VCA ISO9001 Certificering