Krämer Groep
Uw panden in vertrouwde handen

Duurzaamheid

Krämer Groep draagt mens en milieu een warm hart toe. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem in lijn met ISO 14001, specifiek gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Daarnaast hebben we het FSC® certificaat. Het hout dat wij gebruiken komt dus uit duurzaam beheerde bossen en plantages.

Dagelijkse duurzaamheid

De zorg voor natuur en milieu gaat bij Krämer Groep verder dan het gebruiken van duurzaam gekweekt hout. Via ons milieumanagementsysteem besteden wij ook structureel aandacht aan het milieu in onze bedrijfsvoering. We voeren een actief beleid gericht op energiebesparing, minder afval, betere afvalscheiding en meer recycling.

 

Krämer Groep is sinds 04-07-2017 CO2-Prestatieladder Niveau 3  gecertificeerd. Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen www.skao.nl.

 

CO2-footprint 2014 - Kramer Groep

CO2-footprint 2015 - Kramer Groep

CO2-Neutraal 2016 - Kramer Groep

CO2-footprint 2016 - Kramer Groep

CO2-footprint 2017 - Kramer Groep

Directiebeoordeling CO2-prestatieladder

Handboek voor beheersen en reduceren van CO2-emissie

Voortgangsrapportage CO2

Bewijs van deelname Kramer Groep

Certificaat CO2-prestatieladder publicatie 07-2017

Certificaat CO2-prestatieladder publicatie 08-2017

CO2 footprint 2015 publicatie 06-2018

CO2 footprint 2016 publicatie 06-2018

CO2 footprint 2017 jan-jun publicatie 06-2018

CO2 footprint 2017 publicatie 06-2018

Directiebeoordeling publicatie 06-2018

Energiebeoordeling publicatie 06-2018

Emissie inventaris publicatie 06-2018

Energie actie plan publicatie 06-2018

Voortgangsrapportage CO2 publicatie 07-2018 (Draft)

CO2 footprint 2018 jan-jun (inclusief Delft) publicatie 07-2018 (Draft)

Voortgangsrapportage CO2 publicatie 06-2018


Krämer Groep Computerweg 13 | 3542 DP Utrecht
Telefoonnummer: 088-1157700 | Fax: 088-1157720
Onderdeel van Krämer Groep: Krämer Bouw

MOG Service & Onderhoud bv

Verbeek Aannemersbedrijf bv

Z.A Overhage

Z.A Overhage
VestOnze Certificering VCA ISO9001 Certificering