Krämer Groep
Uw panden in vertrouwde handen

Duurzaamheid

CO2

Binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieumanagement is CO2-uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 te stimuleren is Krämer Groep op niveau 3 van de CO2-prestatieladder gecertificeerd. Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk.


BELEIDSVERKLARING

In de milieubeleidsverklaring geeft de directie aan hoe zij om wil gaan met Kwaliteit, Veiligheid en Milieuzaken.


 

3.A. Inzicht (3.A.1 Energieverbruik en CO2-emissies)

Door middel van een Carbon Footprint brengt Krämer Groep halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot in beeld. Klik op de onderstaande link(s) voor onze Carbon Footprint.


Samenvatting CO2-data 2023

Samenvatting CO2-data 2021-2023

Samenvatting CO2-voetafdruk 2021 - 2023

Samenvatting CO2-kengetallen 2021 - 2023

CO2 halfjaarcijfers

 

3.B.1. Energie Management Programma

Krämer Groep heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is omschreven door de directie. Dit programma is geïmplementeerd in de organisatie en wordt intern en extern gecommuniceerd. In het plan van aanpak staat de doelstellingen om het energieverbruik te verminderen vermeld, de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, wie er verantwoordelijk voor is en wanneer de doelstelling gehaald is.

 

3.B.1. Energie Managementprogramma

 

3.C.1. Communicatie

Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen van Krämer Groep intern en extern te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk. Aan de hand van een Carbon Footprint (opgesteld conform ISO 14064-I) brengt Krämer Groep halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk in beeld die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot.

 

3.C.1. Communicatieplan

 

3.D.1. Initiatieven op gebied van CO2-reductie

Krämer Groep neemt actief deel aan diverse initiatieven om CO2 te reduceren.

 

  • Coöperatieve Energie Collectief Utrechtse Bedrijven
  • Stichting positieve impact

www.skao.nl

 

Historie

3C1 Voortgangsrapportage 2017

3C1 Voortgangsrapportage 2018 1e half jaar

3C1 Voortgangsrapportage 2018

3C1 Voortgangsrapportage 2019 1e half jaar

3C1 Voortgangsrapportage 2019

CO2 footprint kramer groep 2014

CO2 footprint kramer groep 2015 (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2015

CO2 footprint kramer groep 2016 (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2016

CO2 footprint kramer groep 2017

CO2 footprint kramer groep 2017a jan-jun (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2017b (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2018 jan-jun (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2018

CO2 footprint kramer groep 2019 (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2019 jan-jun (inclusief Delft)

CO2-bewust certificaat 2017-2020 niveau 3

CO2-bewust certificaat 2018-2020 niveau 3

CO2-bewust certificaat 2019-2020 niveau 3

CO2-bewust certificaat 2020

CO2-bewust certificaat 2021

Directiebeoordeling 2016

Directiebeoordeling 2017

Directiebeoordeling 2018

Directiebeoordeling 2018a

Directiebeoordeling 2019

Directiebeoordeling 2020

Emissie inventaris 2017

Emissie inventaris 2018a

Emissie inventaris 2018

Emissie inventaris 2019

Emissie inventaris 2020

Energie actieplan 2016

Energie actieplan 2017

Energie actieplan 2018

Energie actieplan 2019

Energie actieplan 2020

Energiebeoordeling 2017

Energiebeoordeling 2018

Energiebeoordeling 2019

Energiebeoordeling 2020

Footprint 2020 tm 30-06

Footprint 2020

Footprint 2021 tm 30-06-2021

Handboek beheersen en reduceren 2016

Handboek beheersen en reduceren 2018

Handboek CO2 2019

Handboek CO2 neutraal 2020

Interne audit 2016

Interne audit 2017

Interne audit 2018

Interne audit 2019

Interne audit 2020

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2017

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2018

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2019

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2020

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2021

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm juli 2022

Trendmatig verbruik 2015 tm 2017

Trendmatig verbruik 2015-2018 1e half jaar

Trendmatig verbruik 2015-2018

Trendmatig verbruik 2015-2019 1e half jaar

Trendmatig verbruik 2015-2019

Trendmatig verbruik 2015-2020

Trendmatigverbruik 2020-2021 tm 30-06-2021

Trend 2015-2020 tm 30-06-2020

Voortgangsrapportage CO2 publicatie 2020 tm 30-06

Voortgangsrapportage CO2 publicatie 2020

Voortgangsrapportage CO2 publicatie 2021 tm 30-06

Samenvatting CO2-data 2022

Samenvatting CO2-voetafdruk 2021 - 2022

Samenvatting CO2-kengetallen 2021 - 2022

Krämer Groep Computerweg 13 | 3542 DP Utrecht
Telefoonnummer: 088-1157700 | Fax: 088-1157720
Onderdeel van Krämer Groep: Krämer Bouw

MOG Service & Onderhoud bv

Verbeek Aannemersbedrijf bv

Z.A Overhage

G.B. van Hoek
VestOnze Certificering VCA ISO9001 Certificering