Krämer Groep
Uw panden in vertrouwde handen

Duurzaamheid

Krämer Groep draagt mens en milieu een warm hart toe. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem in lijn met ISO 14001, specifiek gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Daarnaast hebben we het FSC® certificaat (C108413). Het hout dat wij gebruiken komt dus uit duurzaam beheerde bossen en plantages.

Dagelijkse duurzaamheid

De zorg voor natuur en milieu gaat bij Krämer Groep verder dan het gebruiken van duurzaam gekweekt hout. Via ons milieumanagementsysteem besteden wij ook structureel aandacht aan het milieu in onze bedrijfsvoering. We voeren een actief beleid gericht op energiebesparing, minder afval, betere afvalscheiding en meer recycling.

 

Krämer Groep is sinds 04-07-2017 CO2-Prestatieladder Niveau 3 gecertificeerd. Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen www.skao.nl.

 

3C1 Voortgangsrapportage 2017

3C1 Voortgangsrapportage 2018 1e half jaar

3C1 Voortgangsrapportage 2018

3C1 Voortgangsrapportage 2019 1e half jaar

3C1 Voortgangsrapportage 2019

CO2 footprint kramer groep 2014

CO2 footprint kramer groep 2015 (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2015

CO2 footprint kramer groep 2016 (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2016

CO2 footprint kramer groep 2017

CO2 footprint kramer groep 2017a jan-jun (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2017b (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2018 jan-jun (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2018

CO2 footprint kramer groep 2019 (inclusief Delft)

CO2 footprint kramer groep 2019 jan-jun (inclusief Delft)

CO2-bewust certificaat 2017-2020 niveau 3

CO2-bewust certificaat 2018-2020 niveau 3

CO2-bewust certificaat 2019-2020 niveau 3

CO2-bewust certificaat 2020

CO2-bewust certificaat 2021

Directiebeoordeling 2016

Directiebeoordeling 2017

Directiebeoordeling 2018

Directiebeoordeling 2018a

Directiebeoordeling 2019

Directiebeoordeling 2020

Emissie inventaris 2017

Emissie inventaris 2018a

Emissie inventaris 2018

Emissie inventaris 2019

Emissie inventaris 2020

Energie actieplan 2016

Energie actieplan 2017

Energie actieplan 2018

Energie actieplan 2019

Energie actieplan 2020

Energiebeoordeling 2017

Energiebeoordeling 2018

Energiebeoordeling 2019

Energiebeoordeling 2020

Footprint 2020 tm 30-06

Footprint 2020

Footprint 2021 tm 30-06-2021

Handboek beheersen en reduceren 2016

Handboek beheersen en reduceren 2018

Handboek CO2 2019

Handboek CO2 neutraal 2020

Interne audit 2016

Interne audit 2017

Interne audit 2018

Interne audit 2019

Interne audit 2020

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2017

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2018

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2019

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2020

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm 31-07-2021

Lidmaatschap CO2 Neutraal tm juli 2022

Trendmatig verbruik 2015 tm 2017

Trendmatig verbruik 2015-2018 1e half jaar

Trendmatig verbruik 2015-2018

Trendmatig verbruik 2015-2019 1e half jaar

Trendmatig verbruik 2015-2019

Trendmatig verbruik 2015-2020

Trendmatigverbruik 2020-2021 tm 30-06-2021

Trend 2015-2020 tm 30-06-2020

Voortgangsrapportage CO2 publicatie 2020 tm 30-06

Voortgangsrapportage CO2 publicatie 2020

Voortgangsrapportage CO2 publicatie 2021 tm 30-06

Krämer Groep Computerweg 13 | 3542 DP Utrecht
Telefoonnummer: 088-1157700 | Fax: 088-1157720
Onderdeel van Krämer Groep: Krämer Bouw

MOG Service & Onderhoud bv

Verbeek Aannemersbedrijf bv

Z.A Overhage

G.B. van Hoek
VestOnze Certificering VCA ISO9001 Certificering