Krämer Groep
Uw panden in vertrouwde handen

Onderhoudsabonnement

Verreweg de meeste van onze opdrachtgevers kiezen voor een onderhoudsabonnement. U weet dan zeker dat uw gebouw goed beheerd wordt, tegen vriendelijke tarieven. Bovendien blijkt planmatig onderhoud in de praktijk schade en hoge kostenposten te voorkomen. Investeren in gedegen onderhoud betaalt zich altijd terug.

Vier goede redenen voor een onderhoudsabonnement

  • Sommige controles zijn wettelijk verplicht;
  • Defecten verstoren uw bedrijfsproces;
  • Achterstallig onderhoud en sluimerende gebreken kunnen tot hoge kosten leiden;
  • De staat van uw pand weerspiegelt uw bedrijfsvoering, het is een visitekaartje.

 

Nulmeting

Voordat u een onderhoudsabonnement afsluit, verrichten wij een nulmeting. Daarmee wordt duidelijk in welke staat van onderhoud uw pand verkeert. Dankzij deze nulmeting kunt u precies zien welke punten op korte of langere termijn aandacht verdienen. Aan de nulmeting koppelen wij ook een meerjarenbegroting. Klik hier voor meer informatie over de inspecties die wij uit kunnen voeren.

Wettelijk verplichte controles

De wet stelt strenge eisen aan het onderhoud van gebouwen. Als u bepaalde controles niet laat uitvoeren, kunnen daar zelfs boetes of andere sancties op staan wanneer de arbeidsinspectie of brandweer het verzuim vaststelt. Als er ooit een ongeval of ander incident plaatsvindt, wordt altijd gekeken of u de wettelijk verplichte controles hebt laten uitvoeren.
Wie samenwerkt met Krämer Groep, hoeft zich geen zorgen meer te maken of de wettelijke controles wel zijn uitgevoerd.

Krämer Groep Computerweg 13 | 3542 DP Utrecht
Telefoonnummer: 088-1157700 | Fax: 088-1157720
Onderdeel van Krämer Groep: Krämer Bouw

MOG Service & Onderhoud bv

Verbeek Aannemersbedrijf bv

Z.A Overhage

G.B. van Hoek
VestOnze Certificering VCA ISO9001 Certificering